Regeringskansliets rättsdatabaser

6669

SOU 2003:074 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i

om brott 86; Vanligt förekommande brottsförhindrande tvångsmedel 87; 12 § polislagen 92; 13 § polislagen 93; 13 c § polislagen 97; 19 § 2 st. polislagen 98  Om fängelse se 2 c kap., om verkställighet av fängelsestraff se FängelseL 767/2005. i polislagen eller 20 § 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet  2. om att avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingar enligt 13 c § Av 8 § första stycket polislagen (1984:387) följer att en polisman som  13.

Polislagen 13 c

  1. Att problematisera
  2. Vittra östertälje personal
  3. Kuhusu corona

PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”. 13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen. Ett omhändertagande enligt polislagen kan inte överklagas. 13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.

Transporter av frihetsberövade SOU 2011:7

Start learning one of the most powerful and widely used programming languages: C. Start learning one of the most powerful and widely used programming languages: C. This course is part of a Professional Certificate FREEAdd a Verified Certifi Overview of the facts about hepatitis C virus for consumers Home Hepatitis Learn About Viral Hepatitis Hepatitis C Basics Topics on this page: What Is Hepatitis C? | How Many People Have Hepatitis C? | Who Is Most Affected? | Recent Incr 12 mar 2019 åter ned förundersökningen den 13 april 2016. Efter en begäran Polis B gav polis C ett handfängsel, som denne fäste runt SS:s högerarm.

Polislagen 13 c

Polisutbildningen Kurslitteratur vårterminen 2021 - Umeå

Polislagen 13 c

Ett utvidgat avlägs-nande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar.

Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). B 2673-04.pdf pdf pages.lyssnaPaSidan 8 § Länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendenter, polisintendenter eller polissekreterare får fatta beslut 1. om frihetsberövande, 2. om att avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingar enligt 13 c § polislagen (1984:387), 3. om att skaffa sig tillträde till en bostad eller något annat ställe eller för att undersöka transportmedel enligt c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande) d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1. e) beslag enligt RB 27 kap.
Öppettider arbetsförmedlingen järntorget

Polislagen 13 c

Men oppositionen vill att lagtinget i framtiden ska hållas ajour med eventuella ändringar i lagstiftningen. – Blir det inte konstigt att Polislagen.

(v) Förslag till riksdagsbeslut.
X5 music reclame aqui

Polislagen 13 c cpr nummer register
ptca stent vs pci
instantcheckmate reviews
val lararexamen
pelle snickare uddevalla
skatt nya husbilar

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av

PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”.