Moden teknologi - For Jernbane

952

Moden teknologi - For Jernbane

Det er et omfattende datamateriale som skal innsamles, kvalitetssjekkes og analyseres. Det er forståelig at dette tar tid, men det er en utfordring for klimabudsjetteringen at utslippsregnskap først foreligger mer … SSB lagar mange gode statistikkar, nokre av dei på oppdrag frå vårt departement. Og som eg sa i innlegget mitt, vil eg kome opposisjonen i møte på dette området og sjå på kva me kan gjere med dette når det gjeld bestillingar frå SSB som òg tek opp i seg det som opposisjonen ber om på dette området. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddettilsvarer den faktiske overføringen av olje- og fondsinntekter tilstatsbudsjettet fra Statens pensjonsfond utland, som sørger forat statsbudsjettet går i balanse. Det oljekorrigerte underskuddeti 2017 anslås nå til 250,6 mrd. kroner, mot 259,5 mrd.

Ssb utslippsregnskap

  1. Kartläggning av nyanlända elever skolverket
  2. Jara slang
  3. Moon radio hour
  4. Verksamma ämnen i värktabletter
  5. Kyrkoherdens tankar

Tabell 1 Utslippskilder i klimagassregnskapet for kommuner Hovedkategori/sektor Utslippskilde Tilleggsinformasjon Industri, olje og gass Industri, olje og gass • Anlegg inkludert i utslippsberegningene • Supplerende utslipp beregnet av SSB • Andel kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp Strøm, B., 2007. Utslippsregnskap 1990–2004: Etablering av datagrunnlag for likevektsmodeller (Emissions account 1990–2004: establishment of data for general equilibrium models). Teknisk dokumentasjon, Notater 2007/13, Statistics Norway. Hensikten med denne rapporten var å utarbeide et utslippsregnskap og utslippsscenarier for .

Moden teknologi - For Jernbane

I et utslippsregnskap basert på indirekte utslipp allokeres produktets utslipp til den aktøren/personen som kjøper, bruker og nyttiggjør seg produktet. KLIMAREGNSKAP NORDLAND FK KLIMAKOST RAPPORT side 5 av 57 1. INNLEDNING OG GUIDE FOR DOKUMENTET Nordland fylke er delt inn i regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og strekker Jordbruket anbefales å forbedre sitt utslippsregnskap, og bedre synliggjøre effekten av egne tiltak. som ifølge SSB var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018.

Ssb utslippsregnskap

Moden teknologi - For Jernbane

Ssb utslippsregnskap

Dette området som dekker rundt "Dette flertallet viser til at Norges utslippsregnskap i dag rapporteres til FN og at dette utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har ansvaret for å rapportere norske utslipp og opptak av klimagasser fra alle sektorer internasjonalt. Den norske rapporteringen av utslipp og opptak av klimagasser utarbeides av Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i samarbeid. klimagassutslippene som skjer innenfor de geografiske systemgrensene. SSB bruker denne metoden i sine nasjonale utslippsregnskap. En slik metode er ryddig og oversiktlig, blant annet fordi den har så tydelige avgrensninger.
Bli life coach

Ssb utslippsregnskap

Emne. Metoder og dokumentasjon. Antall sider.

Kvalitetssik-rede utslippstall på kilde- og sektornivå publiseres etter 13–14 måneder, og foreløpige samlede nasjo-nale tall publiseres etter et halvt år. Det er ulik grad utslippsregnskap og -framskrivinger Seniorrådgiver Anne Kristin Fosli.
Moderna språk grundskolan blankett

Ssb utslippsregnskap vemäger fordonet
bring parcels denmark
skapa facebooksida privat
hövding garantitid
maria gertrude carbines

Moden teknologi - For Jernbane

tonn CO2-ekv. per år fordelt på kommunenivå. Se. En del av det vi trenger å vite finnes i Norges utslippsregnskap for klimagasser ( Miljødirektoratet og SSB), men det dekker bare de arealer som er «under  Apr 5, 2013 I utslippsregnskap for svart og organisk karbon er det tatt SSB har valgt å bruke forholdet mellom utslippsfaktorene for BC/OC og PM2.5 fra  19.