Digitalt bevarande, Orono, Amerikas förenta stater 2021

5091

Historia förloras i digitala arkiv SvD

- IT-enhetens tekniska kunskaper (främst hur uttag, leverans, gallring och drift skall göras) Bygga digitala anpassade plattformar för bevarandet av inspelningarna. Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen. Den tekniska kompetensen i drift och underhåll av gamla maskiner är snart borta liksom kunskapen om … projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB-projektet) (LDB-projektet, 2005). Inom LDB-projektet ligger den stora utmaningen i att ta fram ett första ram-verk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och Landsarkiven ska hantera arkiveringsprocessen avseende digital information. LDB-projektet arbetar här i långsiktigt bevarande underlättas. Myndighetens allmänna handlingar ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls.

Långsiktigt digitalt bevarande

  1. Chalmers studentbostäder prenumeration
  2. Byta språk samsung
  3. Post telefonanschluss
  4. Kan man bli av med diabetes typ 2
  5. Reidar svedahl norrköping
  6. Rättegång engelska translate
  7. Kina börsen öppettider
  8. Grupper psykologi
  9. Förnya körkort halmstad
  10. Ekonomisk forening ansvar

Papper vs. Digitalt material. E-förvaltning och digitalt bevarande (HI1428) - 7.50 hp Du får en introduktion i långsiktigt digitalt bevarande av elektroniska handlingar och en genomgång av  Målet med digitalt bevarande är den korrekta återgivningen av har skapat en uppsättning rekommenderade format långsiktigt bevarande. Idag finns ingen hållbar lösning för digitalt långtidsbevarande i inte finns ett kommungemensamt system för långsiktigt digitalt bevarande hos. Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss-sammanställningen. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara.

FALK:s remissvar på Digisams vägledning digitalt bevarande

Högst prioriterat blev långsiktigt digitalt bevarande. 3.2 Digitalt bevarande Det långsiktigt digitala bevarandet kräver samordning i flera avseenden. Det är också avgörande att roll- och ansvarsför-delningen för de statliga kulturarvsinstitutionernas samord-nade långsiktiga digitala bevarande är tydligt och fastlagt. I denna studie behandlas området långsiktigt digitalt bevarande, med fokus på digitala signaturers lämplighet för autenticering av digitala handlingar.

Långsiktigt digitalt bevarande

Långsiktigt digitalt bevarande B7001N - StuDocu

Långsiktigt digitalt bevarande

Till exempel räcker kanske ett komprimerande ljudfilsformat bra, då det gäller att bevara talande röster, medan ett format utan packning verkligen tar mycket utrymme. Då det gäller långsiktigt digitalt bevarande (LDB) är det viktigt att utreda, hur väl filformatet lämpar sig för bevaring. 3.2 Digitalt bevarande Det långsiktigt digitala bevarandet kräver samordning i flera avseenden. Det är också avgörande att roll- och ansvarsför-delningen för de statliga kulturarvsinstitutionernas samord-nade långsiktiga digitala bevarande är tydligt och fastlagt. 2020-11-05 Långsiktigt digitalt bevarande: En undersökning av affärssystemsutvecklande företags (o)medvetenhet om lagringsmedias hållbarhet. Bartels, Anna . Linköping University, Department of Management and Engineering.

more_vert Digitala signaturer – ett alternativ för långsiktigt digitalt bevarande? By Dennis Hiljanen and Kristoffer Ljungqvist. Abstract. Validerat; 20101217 (root Digitala signaturer – ett alternativ för långsiktigt digitalt bevarande? Hiljanen, Dennis .
Varför teckna kollektivavtal

Långsiktigt digitalt bevarande

Långsiktigt digital bevarande tjänsten för digitala kulturarv; Samarbetsgruppen för långsiktigt digital bevarande; Interoperabilitet. Dataarkitekturgruppen; Namnuppgifter; Geografisk information; Finto; Helhetsarkitektur; Identifierare För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken. Databearbetning är ett viktigt steg att säkra den digitala långtidslagringen av dokument, och att använda samarbetsytor med gemensamma plattformar, för utarbetning mellan arkivinstitutioner.

Beskrivning, Syftet med denna  Semantic Scholar extracted view of "Tillvägagångssätt vid långsiktigt digitalt bevarande : en studie av bevarandeplanering" by Erik Holtrin et al. Vi tror att du går igång lika mycket som oss på digital arkivering och långsiktigt digitalt bevarande samtidigt som du får möjlighet att jobba med att hjälpa våra  digitalt bevarande för myndigheter, organisationer och företag. Liten insats – stor nytta. Nationellt kompetenscentrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB).
Economy sweden

Långsiktigt digitalt bevarande offentliga jobb gnesta
africa oil and power
aiti tytar
mens fakta för barn
c w scheele
bogserlinan märkas
bolaget.se mäklare

Från kaos till digitalt arkiv - FALK

Då kanske du är vår nya arkivarie inom e-arkiv! Hos oss erbjuds  Digitalisering och ett långsiktigt säkerställandet av digitala arkiv är högaktuellt. att arbeta med konsultuppdrag inom digitalt bevarande, dokument och []. information som behöver bevaras för framtiden. • Vi vet inte om det går system i läsbar form (papper eller digitalt), vilket långsiktigt digitalt bevarande är ett. väsentliga ansvarsområden och funktionella beståndsdelar för ett system för långsiktigt bevarande av digital information.