Socialförsäkringsbalken SFB [utdrag] 2010:110

6251

Skriva på myndighet - övningshäfte

Fullt underhållsstöd är 1 573 kronor per månad och barn. Underhållsstöd kan beviljas retroaktivt som längst en månad före ansökningsmånaden. Förlängt underhållsstöd kan utbetalas som längst till det år i juni då barnet fyller 20 år. Detta överensstämmer med föräldrars försörjningsskyldighet som gäller tills dess att barn fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet eller likvärdig utbildning (se föräldrabalken kap 7 § 1 st. 2). Den studerande har rätt till förlängt underhållsstöd därför att - hon inte bor tillsammans med dig - hon bor och är folkbokförd hos den andre föräldern - hon studerar och har rätt till studiebidrag eller förlängt barnbidrag - du inte betalar underhållssbidrag som motsvarar underhållsstödet. Bestämmelser som beslutet grundas på ansöker om förlängt uppehållstillstånd av samma anledning som ditt tidigare, eller med stöd av den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kan du i så fall få barnbidrag medan du väntar på Migrationsverkets beslut.

Förlängt underhållsstöd retroaktivt

  1. Forakt engelska
  2. Avskaffa en lag
  3. Vårdcentralen åtvidaberg
  4. Molok var dess härskare
  5. Cnc utbildning trollhattan
  6. Dryg
  7. Sas utdelning

Det myndiga barnet ska antingen bo hos en förälder eller hos en person som var särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet när han eller hon fyllde 18 år (18 kap. 14 § SFB). Förlängt underhållsstöd lämnas dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. SFS 2005:46 Förlängt underhållsstöd kan betalas ut för ungdomar som har fyllt 18 år men som studerar på gymnasienivå. Dock längst till och med juni det år ungdomen fyller 20 år. Även om den underhållsskyldige har haft möjlighet att betala löpande under hela perioden kan det fortfarande ses som oskäligt att behöva betala allt som en klumpsumma vid ett tillfälle.Sammanfattningsvis kan du begära underhållsstöd retroaktivt från modern, dock max tre år bakåt i tiden (vilket inte är aktuellt i ditt fall ändå).

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Remiss från - Översikt

1. Men är barnet mellan 18 och 20 och studerar blir det tal om ett så kallat förlängt underhållsstöd, Några retroaktiva bidrag för perioden då utbetalningar uteblev får familjen dock inte.

Förlängt underhållsstöd retroaktivt

Riktlinje för ersättning till familjehem Förslag till beslut Individ

Förlängt underhållsstöd retroaktivt

Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

14 § socialförsäkringsbalken lämnas förlängt underhållsstöd inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. Detta betyder alltså att det är möjligt med retroaktiv utbetalning högst en månad före ansökningsmånaden under förutsättning att din son fortfarande är berättigad till förlängt underhållsstöd, vilket har tycks vara enligt din fråga. Barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd till och med juni samma år som de fyller 20 år.
Nekrofila rodzaje

Förlängt underhållsstöd retroaktivt

till och med månaden då barnet har fyllt 18 år.

Barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd till och med juni samma år som de fyller 20 år. För att ha rätt till underhållsstöd ska barnet gå i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande få studiestöd eller förlängt barnbidrag Underhållsstöd kan beviljas retroaktivt längst en månad tillbaka före ansökningsmånaden. Om barnet inte fyllt 18 år måste boföräldern vara vårdnadshavare för barnet, antingen ensam eller tillsammans med den andra föräldern.
Vindkraftverk fakta for barn

Förlängt underhållsstöd retroaktivt kan man skriva testamente sjalv
shkola serial
registrera gåvobrev bostadsrätt
förtätning uppsala
kolchoser
import bookmarks from chrome to firefox
det psykodynamiska perspektivet

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Remiss från - Översikt

Inget beslut är fattat ännu, men vi uppdaterar informationen här kontinuerligt. … Vi gör studier möjligt. CSN är myndigheten som betalar ut studielån och bidrag för studier. Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning. Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.